O nás

Profil spoločnosti

Sme profesionálna stavebná spoločnosť, ktorá vďaka spojeniu kvality, odbornosti a kvalifikácie svojich zamestnancov nabrala dostatok skúseností na to, aby sme pokryli širokú oblasť aktivít v stavebnom sektore - výstavbu pozemných, priemyselných, inžinierskych objektov.

Spoločnosť ELBEVA, s.r.o. bola založená v Dunajskej Strede spoločenskou zmluvou zo dňa 01.01.1993. Od roku 2002 sa zmenenil názov spoločnosti z ELBEVA, v.o.s. na ELBEVA, a.s.. Dňa 10.11.2020 sa zmenil názov spoločnosti z ELBEVA, a.s. na ELBEVA, s.r.o.

Činnosť a aktivita firmy je rozdelená na nasledovné špecifické oblasti zamerania:

 • stavebná činnosť
 • elektromontážna činnosť
 • výrobná činnosť v oblasti elektrokotlov a príslušenstiev.

 

Celkové zámery a smer pôsobenia firmy ELBEVA, s.r.o. v oblasti kvality, vrátane zásad enviromentálneho správania sú deklarované „Politikou spoločnosti“.

Spoločnosť ELBEVA, s.r.o. Dunajská Streda je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sa, vložka: 10261/T. Štatutárny orgán firmy:

Ing. ELEK Gabriel – konateľ spoločnosti

Firemná identita

Vízia spoločnosti

 • našim dlhodobým cieľom je maximálna spokojnosť klienta
 • dosiahnuť a udržať si popredné postavenie spoločnosti prostredníctvom poskytovania širokého rozsahu služieb
 • naďalej zlepšovať kvalitu a profesionalitu našich prevedených prác
 • chrániť životné prostredie

 

Poslanie spoločnosti

Poslaním spoločnosti Elbeva, s.r.o. je prostredníctvom poskytovania komplexných služieb vykonávať presnú, kvalitnú na termín odovzdanú prácu v rámci pôsobnosti firmy a tým uspokojiť najširšie požiadavky zákazníka.

Firemná kultúra 

Zámerom spoločnosti je stavať firmu na uznávacích princípoch a hodnotách, ktoré sú v súlade s podnikateľským zámerom spoločnosti, želaním obchodných partnerov a osobnými očakávaniami zamestnancov.

Hodnoty firmy

 • kvalita 
 • presnosť 
 • spoľahlivosť
 • načúvanie hlasu zákazníka
 • orientácia na výsledok
 • prosperita

 

Identifikačné údaje firmy

 • Obchodné meno: ELBEVA, s.r.o.
 • Sídlo spoločnosti: Letištná 61/319, 929 01 Dunajská Streda
 • IČO: 36252204
 • IČ DPH: SK 2020199302
 • DIČ: 2020199302