Identifikačné údaje firmy:

  • Obchodné meno: ELBEVA, a.s.
  • Sídlo spoločnosti: Letištná 61/319, 929 01 Dunajská Streda
  • IČO: 36252204
  • IČ DPH: SK 2020199302
  • DIČ: 2020199302
  • Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Trnava, oddiel: Sa, vložka: 10261/T.