Firemná identita:

Vízia spoločnosti: Dosiahnuť a udržať si popredné postavenie v oblastnom trhu pri poskytovaní elektromontážnej činnosti, pri výstavbe pozemných a inžinierskych stavieb a pri výrobe elektrokotlov. Ďalej vyrovnať sa kvalitou a profesionalitou ostatným firmám pri poskytovaní služieb na zahraničnom trhu.

Poslanie spoločnosti: Prostredníctvom poskytovania kvalitných komplexných služieb vykonávať presnú, kvalitnú na termín odovzdanú prácu v rámci pôsobnosti firmy.

Firemná kultúra: Zámerom spoločnosti je stavať firmu na uznávacích princípoch a hodnotách, ktoré sú v súlade s podnikateľským zámerom spoločnosti, želaním obchodných partnerov a osobnými očakávaniami zamestnancov.

Hodnoty firmy: kvalita, presnosť, načúvanie hlas zákazníka, orientácia na výsledok, prosperita.