Podnikanie – služby:

V súlade so zápisom v obchodnom registri má spoločnosť ELBEVA, a.s. Dunajská Streda nasledovný predmet činnosti:

  • vyhotovenie pozemných, inžinierskych a priemyselných stavieb
  • realizácia stavebných diel na kľúč
  • výroba a predaj elektrokotlov, rozvádzačov a zámočníckych výrobkov
  • vykonávanie elektromontážnej činnosti.
  • predaj elektrickej energie